Ventilatie woningbouw

Balansventilatie met WTW

Dit ventilatiesysteem houdt uw binnenklimaat in balans: het voert steeds evenveel lucht af als er aan frisse lucht binnenkomt. Dankzij de warmteterugwinning gaat er nauwelijks energie verloren. Een WTW is eigenlijk wel te omschrijven als de meest energiezuinige wijze van ventileren. Wel is belangrijk dat de filters in de WTW gemiddel eens in de 3-6 maanden word vervangen. Bij een bestaande WTW installatie kan dit eventueel door Welldone Installatietechniek worden verzorgd.

HRC warmteterugwinning

De HRC is een balansventilator met warmteterugwinning. Dit houdt in, dat er evenveel verse gefilterde buitenlucht wordt toegevoerd naar de woon- en slaapkamers als dat er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd uit keuken, badkamer en toilet. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde vervuilde binnenlucht overgedragen op de toegevoerde verse gefilterde buitenlucht. Dit leidt tot grote energiebesparingen. De unit kent standaard een geïntegreerde vochtsensor en kan optioneel zelfs nog op Co2 gehalte gestuurd worden. Men noemt dit in de markt vraaggestuurd ventileren.

Mechanische afzuiging woningbouw

Dit ventilatiesysteem regelt de luchttoevoer op natuurlijke wijze. De luchtafvoer vindt plaats door een mechanische afzuiginstallatie.

Energiebesparing: Vervang oude mechanische wisselstroom ventilatie unit

De meeste woningen die na 1976 zijn gebouwd, hebben mechanische ventilatie. Je kunt op het elektriciteitsverbruik hiervan besparen door bij vervanging van de ventilator een exemplaar met gelijkstroommotor te kopen in plaats van een wisselstroommotor. Hiermee is een energiebesparing tot ongeveer 50% mogelijk. Moest de ventilator toch worden vervangen, dan is de meerprijs van een gelijkstroomventilator in een paar maanden terugverdiend.

De nieuwste generatie gelijkstroomventilatoren van bijvoorbeeld Itho en Orcon kunnen U deze besparing bieden. Er zijn verschillende uitvoeringen van beide en kunnen met zowel een driestanden schakelaar als met een draadloze afstandsbediening worden aangeboden. De MVS-10 RH van Orcon ventileert zelfs automatisch wanneer de hoeveelheid vochtigheid in de woning toeneemt. Desgewenst kan dit ook nog op Co2 worden geregeld (MVS-10RH Co2).Hiermee ventileert U precies voldoende voor een gezond binnenklimaat.